Woning DeVo

Status: Uitvoering

Dit project, gelegen in de rand van Destelbergen, bevindt zich in een woonzone gekenmerkt door vrijstaande woningen met telkens aanzienlijke private tuinen, wat zorgt voor een zeer open en groen karakter.

De projectzone van 2.111m² maakt deel uit van een verkaveling van drie loten en wordt gekenmerkt door zijn ligging in het binnengebied. Hierdoor paalt de woning rondomrond uitsluitend aan private tuinen waardoor de relatie van de woning met de omliggende percelen cruciaal is. De ligging in het binnengebied bepaalt dus sterk de volumetrie van de woning.

De woning werd vormgeven als een bungalow typologie. Deze woonvorm zorgt voor een sterke verankering van de woonfuncties met de omliggende tuin en heeft tevens een beperkte visuele impact op de omgeving. Zo kan de privacy van de woning ten opzichte van de omliggende private tuinen maximaal worden gegarandeerd. Om te kunnen voldoen aan de wensen en het programma van de bouwheer was er, binnen de voorschriften, een tweede bouwlaag noodzakelijk. Na een grondige analyse was een verticale opdeling van de woning mogelijk waarbij de cruciale linken tussen de verschillende functies bewaard bleven. Hierdoor kon een aanzienlijk deel van het programma ondergronds voorzien worden. Dit uiteraard met voldoende aandacht voor lichtinval en een optimale oriëntatie. Zo werden de slaapvertrekken in het oosten van de leefkelder ondergebracht en gekoppeld aan een verdiepte/omsloten tuinzone. De tv-ruimte werd als tussenruimte opgevat en vormt de visuele link tussen de twee bouwlagen. Boven deze tv-ruimte werd een patio voorzien die zorgt voor extra lichtinval maar ook indirecte linken doet ontstaan tussen de omliggende functies. Zo kan er per functie een eigen sfeer gecreëerd worden zonder de interne relaties te verliezen.

De eigenheid van de woning wordt, behalve door de typologie, vooral bepaald door het materiaalgebruik. De woning bestaat uit beton met plankenbekisting en zwart gebrande houten planken. Het volledige keldervolume en de dakplaat werden afgewerkt in beton, dit omwille van de karakteristieke en structurele eigenschappen van dit materiaal binnen het ontwerp. De dakplaat, in beton met plankenbekisting, werd in het interieur volledig zichtbaar gehouden en vormt in het zuiden een grote luifel. Deze zorgt samen met de thermische inertie van de ondergrondse kelder voor een aangenaam en natuurlijk binnenklimaat. Het gelijkvloerse volume werd volledig afgewerkt met zwart gebrande houten gevelplanken. Deze houten gevelplanken werden qua breedte afgestemd op de plankenbekisting in het beton. Zo werd er binnen de gelaagdheid van de gevels eenheid en harmonie gecreëerd.

Architecture is the thoughtful making of space. Louis Kahn

Media