Woning WiBe

Status: Ontwerp

De projectzone is gelegen binnen een nieuwe verkaveling in Wingene. Deze verkaveling heeft zoals alle recente verkavelingen duidelijk omschreven bouwvoorschriften. Binnen deze voorschriften en rekening houdend met de wensen van de bouwheer zoeken we naar maximale woonkwaliteit. Dit betekent een optimale oriëntatie, voldoende lichtinval, ruimtelijkheid en het creëren van voldoende privacy.

Duurzaamheid vormt één van de uitgangspunten bij het ontwerpen van deze woning. Dit betekent niet alleen voldoen aan de BEN-eisen, maar ook zo compact mogelijk bouwen. Dat doen we door maximale flexibiliteit in de woning te voorzien. Zo kan het bureau op het gelijkvloers eveneens ingevuld worden als slaapkamer. Dit laat de bouwheer toe om op latere leeftijd of bij eventuele gezondheidsproblemen levenslang in de woning te blijven wonen.

Privacy is bij alle woonvormen een cruciaal begrip maar wordt binnen de recente verkavelingen al te vaak vergeten of onderschat. Zo wordt er verondersteld dat de afstanden beschreven in de stedenbouwkundige voorschriften op zich voldoende privacy creëren. In de praktijk is niets minder waar. Al te vaak zien we binnen verkavelingen dat woningen die achteraan volledig beglaasd zijn, plots een grote inkijk hebben, na de volledige ontwikkeling van de verkaveling. Ons antwoord hierop was het ontwerp van een atriumwoning. Hierbij wordt de woning grotendeels naar binnen gericht voor maximale lichtinval. Dit atrium is door zijn uitermate privaat karakter volledig beglaasd. Het vormt tegelijk een aangename fysieke scheiding tussen de verschillende leeffuncties zodat er diverse sferen ontstaan. De grootte van het atrium wordt afgestemd op de verdere inrichting zodat we aangename doorzichten bekomen. De buitengevel zelf is eerder gesloten en is het resultaat van een doorgedreven zoektocht naar privacy en voldoende connectie met de tuinzone. Aan de straatzijde heeft de voorgevel een gesloten indruk waarbij de overdekte toegang visueel duidelijk zichtbaar is.

De aanpalende gewestweg wordt begrensd door woningen, industrie en landbouwgebied. Een architecturale eenheid ontbreekt bijgevolg volledig in deze omgeving. De voorgevel van de woning is opgebouwd uit twee volumes. Dit is een rechtstreekse vertaling van het achterliggende programma, namelijk de woonfuncties en de garage. Het volume van de woonfuncties werd afgewerkt in een bruingele baksteen die het typisch residentiële karakter in de omgeving weerspiegeld. Het volume van de garage werd dan weer afgewerkt in zwart geanodiseerd aluminium dat de mogelijkheid biedt om de garagepoort en buitenpoort volledig weg te werken. De betonstroken die een directe structurele oplossing bieden boven de ramen vormen tevens de verbindende factor tussen deze twee materialen/ volumes.

Zowel naar functioneren van de woning als naar vormgeving bekomen we op deze manier een unieke woning die een duidelijke stelling inneemt over hoe er gewoond kan worden binnen een recente verkaveling.

Media